I. THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT

1. Thanh toán trực tiếp tại cửa hàng

Quý khách thanh toán trực tiếp ở quầy giao dịch tại các cửa hàng của chúng tôi:

2. Thanh toán tại điểm giao hàng

- Thanh toán cho nhân viên giao hàng của chúng tôi; Thanh toán COD cho bên thứ 3 (bên giao hàng, đơn vị CPN…), trong trường hợp thuê bên thứ 3 vận chuyển hàng hóa.

II. THANH TOÁN QUA THẺ

Thanh toán bằng thẻ (Thẻ ATM, Thẻ Visa, Thẻ tín dụng...)

- Áp dụng với Khách hàng là chủ thẻ và thanh toán tại cửa hàng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi Quý khách dùng thẻ của người khác để thanh toán.

III. THANH TOÁN BẰNG CHUYỂN KHOẢN

-  Quý khách hàng thực hiện việc chuyển khoản qua ngân hàng tổng số tiền mua hàng, cước vận chuyển (nếu có) vào tài khoản của Công ty FUSION GROUP (ghi rõ nội dung nộp tiền là thanh toán tiền mua hàng (Tên hàng/ số lượng)... cho Công ty FUSION GROUP).

-  Quý khách chuyển tiền cho chúng tôi vào tài khoản sau đây:

DANH SÁCH CÁC TÀI KHOẢN

1. NGÂN HÀNG BIDV CHI NHÁNH THANH XUÂN – HÀ NỘI
- SỐ TÀI KHOẢN: 22210000983427
- CHỦ TÀI KHOẢN: CT TNHH FUSION GROUP

2. NGÂN HÀNG VP BANK CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI – THÀNH PHỐ HÀ NỘI
- SỐ TÀI KHOẢN: 185943402
- CHỦ TÀI KHOẢN: CT TNHH FUSION GROUP

3. NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ – HÀ NỘI
- SỐ TÀI KHOẢN: 0451000416531
- CHỦ TÀI KHOẢN: CT TNHH FUSION GROUP

4. NGÂN HÀNG VIETINBANK – CHI NHÁNH THANH XUÂN – HÀ NỘI
- SỐ TÀI KHOẢN: 115002636514

- CHỦ TÀI KHOẢN: CT TNHH FUSION GROUP